> > ERN-PL 01/2007

24. Padaczka poudarowa: występowanie, czynniki prognostyczne i leczenie

Geir D. Slapø, Morten I. Lossius, Leif Gjerstad

Choć padaczka poudarowa jest dobrze poznanym zjawiskiem klinicznym, wciąż istnieją niejasności dotyczące definicji, patofizjologii i epidemiologii wczesnych i poźnych napadow drgawkowych po udarze mozgu i padaczki poudarowej. Napady drgawkowe i padaczka poudarowa stanowią istotne powikłanie u pacjentow, ktorzy przeżyli udar mozgu. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat przeprowadzono wiele badań na temat rozpowszechnienia i możliwych czynnikow prognostycznych napadow drgawkowych po udarze mozgu i padaczki poudarowej. Niestety, w badaniach tych nie stosowano tych samych definicji. Istnieje tylko kilka badań, w ktorych poruszono problem leczenia padaczki poudarowej u osob w podeszłym wieku, zwłaszcza obejmujących nowsze leki przeciwpadaczkowe. Celem prezentowanego artykułu jest dokonanie przeglądu ostatnich badań dotyczących napadow drgawkowych po udarze mozgu, ze szczegolnym uwzględnieniem padaczki poudarowej, jej występowania, czynnikow prognostycznych i leczenia. Wyniki ostatnich badań na temat napadow drgawkowych po udarze mozgu (wczesnych i poźnych) i padaczki poudarowej są dość zbieżne. Padaczka poudarowa występuje u 2-4% pacjentow. Poniżej omowiono najpewniejsze czynniki prognozujące wystąpienie poźnych napadow drgawkowych i padaczki po udarze mozgu oraz możliwości jej leczenia.  

Expert Rev. Neurotherapeutics 6(12), 1801-1809 (2006) << Powrót


copyright © 2004-2018 Wydawnictwo Medyczne Optimedica Sp. z o.o.


ul. Wróbla 9A, 02-736 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 853 78 67, fax: +48 22 853 78 69